ပြည်ထောင်စု အစိုးရဘတ်ဂျက်

ပြည်ထောင်စု အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏ ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များ
Photo by Joe Le Merou via Flickr.
သာမန်အသုံးစရိတ်များ

သာမန်အသုံးစရိတ်များကို အစိုးရ၏ အသေးစားအသုံးစရိတ် ဥပမာ- ဝန်ထမ်းလစာပေးချေမှုများ၊ ပင်စင်လစာငွေများ၊ ဝန်ထမ်းအကျိုးခံစားခွင့် တွက်ချက်မှုများ၊ ငွေတိုက်စာချုပ်နှင့် ငွေတိ်ုက်လက်မှတ်များအပေါ်တွင် ပေးချေရသော ပြည်တွင်းအတိုးပေးငွေများနှင့် ပြည်ပကြွေးမြီပေါ်တွင် ပေးချေရသော အတိုးငွေများ၊ အခြားဝန်ဆောင်မှုများအပြင် ချက်ခြင်းအသုံးစရိတ်များအတွက်သုံးလေ့ရှိသည်။

ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များ

တစ်နှစ်ထက် သက်တမ်းပိုသည့် ပစ္စည်းယန္တရားများ (ဥပမာ စက်ရုံအလုပ်ရုံများအတွက် မော်တော်ယာဉ်၊ လေယာဉ်ဝယ်ယူခြင်း)၊အဆောက်အဦ၊ လမ်းတံတား စသည့် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စစ်အသုံးစရိတ်မဟုတ်သော စရိတ်များအတွက်အသုံးစရိတ်များပါဝင်သည်။ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များကို ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် သီးခြားစာရင်း (သီးခြား ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း) ဖြင့် ဖော်ပြသည်။

Reference: Public Finance Management Glossary and Terms, The Asia Foundation


ကြွေးမြီရငွေ

ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ချေးယူငွေအတွက် ရငွေများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ရင်းနှီးငွေမှ ရငွေများနှင့် စုဆောင်းငွေ။

ငွေလုံးငွေရင်းရငွေ

ငွေလုံးငွေရင်းရငွေတွင် မတည်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းလိုက်သော ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ သီးသန့်ရန်ပုံငွေများ လက်ခံရရှိခြင်း၊ မတည်အသုံးစရိတ်မှ ငွေပင်ငွေရင်းများ၊ ပြန်လည်ရရှိသည့် ရငွေများ နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်အတွက် ရရှိသော ပြည်ပအကူအညီရငွေများ။

ထောက်ပံ့ငွေ

ထောက်ပံ့ငွေဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာနများအချင်းချင်းကြား ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်မလိုသော သာမန်ထောက်ပံ့ငွေ၊ ငွေလုံးငွေရင်းထောက်ပံ့ငွေများဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့ငွေကို အစိုးရဌာနပြင်ပရှိ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် တစ်ဦးခြင်းအား ထောက်ပံ့ရာတွင်လည်း ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသည်။ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်သော အဖွဲ့အစည်းတွင် အသုံးစရိတ်ဖြစ်ပြီး လက်ခံရရှိသော အဖွဲ့တွင်ဝင်ငွေဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရင်းမြစ်

အစိုးရဌာဆိုင်ရာကြား ငွေကြေးလွှဲပို့ခြင်း မပါဝင်ဘဲ အခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ မြေနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ရရှိသော အခနှင့် ကျသင့်ငွေများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများမှ တိုက်ရိုက်ရရှိသော ဒေသန္တရအစိုးရ၏ ဝင်ငွေ။ ထိုဝင်ငွေများကို ဒေသန္တရအစိုးရမှ ၄င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်မှုများတွင် ထည့်ဝင်သည်။

Reference: Public Finance Management Glossary and Terms, The Asia Foundation


ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အကြောင်းနှင့် အသုံးပြုနည်း

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အင်တာနက်စာမျက်နှာသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မြှင့်တင်ပြီး၊ ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ခွဲဝေချထားပေးမှုများအပေါ် ဆွေးနွေးသုံးသပ်မှုများ ပေါ်ထွက်လာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရိုးရှင်းသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။